Osiągnięcia


Praca magisterska:


Źródła i inspiracje filmowego surrealizmu Jana Švankmajera., praca magisterska napisana pod opieką dr Piotra Mroza, recenzja prof. dr hab. Beata Szymańska

- tłumaczenia artykułów naukowych

Ivan Blecha: Kilka słów o dzisiejszej filozofii w Czechach. [w:] ekspres filozoficzny "Principia" zesz.. 25, r. 1998, tłum. z czeskiego Jozef Golian i Jan Hartman Prof. Jan Štěpán: Dzisiejsza filozofia w Czechach. [w:] ekspres filozoficzny "Principia" zesz.
22, r. 2000, tłum. z czeskiego Jan Hartman i Jozef Golian
Dr Piotr Mróz: Ontologická nemožnosť krásy — pokus o interpretáciu „základného projektu" J. P. Sartra., tłum. z j. polskiego na słowacki Jozef Golian, nie publikowane
Prof. dr hab. Józef Lipiec: Integrálny humanizmus budúcnosti. tłum. z j. polskiego na słowacki Jozef Golian, niepublikowane
Symbolika Tatier v slovenskej poézii romantizmu, [w:] Jacek Kolbuszewski: Priestory a krajiny, Wrocław 1999, tłum. z j. polskiego, w druku

- artykuły:


Etyka jako próba „wyzwolenia ludzkości"., niepublikowane
O sztuce surrealizmu., niepublikowane
Filozoficzne założenia twórczości filmowej Jana Švankmajera obiecane opublikowanie w polskiej monografii poświęconej twórczości Jrla •Śvankmajera redagowanej przez Dr. Bogusława Zmudzińskiego,

Studia doktoranckie:


Temat roboczy pracy doktorskiej:
Wpływ myśli rosyjskiej przełomu XIX i XX na współczesną filozofię społeczną i polityczną, ze szczególnym uwzględnieniem obecności poglądów Michaiła Aleksandrowicza Bakunina i Piotra Aleksejewicza Kropotkina w myśli politycznej Noama Avrama Chomskiego, promotor: Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzewski

Listy polecające lub opinie:


Prof. dr hab. Włodzimierz Rydzewski
Prof. dr hab. Józef Lipiec
Dr hab. Piotr Mróz
Dr Bogusław Zmudziński
Magda Vášáryová, były ambasador Republiki Słowackiej w Polsce
PhDr. Helena Jacošová, były dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie

Stypendia:


Stypendium Republiki Słowackiej na całe studia na UJ, Kraków, 1994-2002
Stypendium królowej Jadwigi, UJ, 10-11. 2003

Wykaz osiągnięć i realizowanych projektów:


- współpraca - "Retrospektywa filmów Dušana Hanáka i studentów VŠMU Bratysława." w ramach XXXVIII. MFF filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, Kraków, maj 1998
- organizacja - "Słowackie kino-wariacje.", Kraków, Centrum Kultury "Rotunda", 22-30.5.1998
- współorganizacja - Międzynarodowy Filmowy Festiwal "Etiuda" (corocznie w listopadzie)
- współpraca - przeglądy filmowe klubu filmowego przy Centrum Kultury "Rotunda", od stycznia 1998 roku – do 2002 roku,
- współpraca - Przegląd młodego Czeskiego kina w ramach "Dni Bohemisty", Klub pod Jaszczurami, Teatr Łaźnia, marzec 1997
- organizacja - Koncert czeskiego zespołu: "Gang ala basta"Teatr Łaźnia, Kraków 1999 koncert
- współpraca - Międzynarodowy Festiwal Młodych Jazzowych Muzyków "Jazz Juniors", Kraków, CK "Rotunda", 2.- 4.12.1999
- organizacja - Koncertu czeskiego jazzowego zespołu: Pavel Jakub Ryba & M.T.S. Art Ensemble„ Kraków, Klub "Drukarnia", 4.12. 1999
- organizacja – koncert słowackich zespołów: "Bez ladu a skladu" i "Neuropa", Kraków, Klub 38, 22.11. 2000
- organizacja - "Złota dziesiątka Czeskiego i Słowackiego filmu", Kraków, Centrum Kultury "Rotunda", 7.-18.3. 2001
- współpraca - "Retrospektywa filmów Jana Švankmajera" w ramach XXXXI. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, 25-29. 5. 2001
- organizacja - Koncert słowackiego zespołu: "Chiki liki tu-a'', CK "Rotunda", Klub 38, 17.- 18.10.2001
- współorganizacja - Koncertu czeskiego zespołu: "Uz jsme dama", Klub RE, grudzień 2001
- organizacja - Retrospektywa filmów: "Wieczór Ello Havety", CK "Rotunda", 8.5. 2002 Kraków, 25.-29.5.2001
- organizacja - "Janosikowy Festiwal filmowy", C K "Rotunda", 12.-14.5. 2002
- organizacja - "Festiwal Czecho-Słowackiego Filmu.", Klub RE, grudzień 2002
- współpraca - Występów słowackiej grupy teatralnej "[.isk": "Genialna epoka według Schultza.", CK "Rotunda", Marzec 2002
- pomoc w przygotowaniu konferencji na temat: Między reformą a rewolucją. Rosyjska myśl filozoficzna, polityczna i społeczna na przełomie XIX i XX wieku., Kraków, Instytut Filozofii, 2002
- współpraca - Koncert słowackiego zespołu: "Polemic", Klub RE, 8.1. 2003
- organizacja - Przeglądu filmów: "Od Hrabala do Menzela.", Klub RE, luty 2003
- organizacja - Mały Wściekły Robinson - wieczór wspomnień na Jozefa Urbana (SK), wyświetlenie filmu: Mały Wściekły Robinson, Klub RE, 23.4. 2012
- organizacja – koncert zespołu Comp&Neros, Klub ALCHEMIA, 23.4. 2012
- współpraca - HARNASIADA polsko-słowackie spotkanie filmowe, 16.-17.8.2013, MCK SOKÓŁ, Nowy Sącz